Voordelen thuiswerken

Meer productiviteit

Werknemers worden thuis minder snel afgeleid. Ook hoeven zij hun werkzaamheden niet te onderbreken voor afspraken zoals vergaderingen. Hierdoor kunnen ze hun werkuren effectiever besteden en meer werk gedaan krijgen.

Meer flexibiliteit

Thuiswerken is flexibel werken. Werknemers kunnen thuis zelf indelen wanneer ze welke werkzaamheden uitvoeren. Er hoeft ook geen rekening te worden gehouden met de vaststaande werk- en pauzetijden. Zo kan werk en privé beter op elkaar worden afgestemd.

Kostenbesparing

Mensen die geregeld thuis werken, hebben minder of geen reistijd en reiskosten. Dat zorgt voor een besparing voor zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever kan ook besparen op de kantoorruimte en -voorzieningen. Daar staat wel tegenover dat de werkgever de werknemer moet voorzien van een veilige, verantwoorde thuiswerkplek.

Grotere medewerkerstevredenheid

Veel mensen zien het als een groot pluspunt als zij (geregeld) thuis kunnen werken. Niet alleen kunnen zij hun werkzaamheden dan op hun eigen manier uitvoeren, het geeft ook een gevoel van vertrouwen vanuit de werkgever naar de werknemer.

Nadelen thuiswerken

Minder persoonlijk contact

Minder persoonlijk contact met het bedrijf en met collega’s kan ertoe leiden dat werknemers zich minder betrokken voelen bij het bedrijf en minder gemotiveerd zijn. Thuiswerkers missen zelf ook vaker het contact met collega’s. Dat kan worden verholpen door thuiswerkers ook met enige regelmaat naar kantoor te laten komen of door andere informele ontmoetingsmomenten te plannen. Zo wordt ervoor gezorgd dat zij ook face-to-face contact hebben met collega’s.

Werk en privé loopt door elkaar

Thuiswerken zorgt ervoor dat de scheidingslijn tussen werk en privé verdwijnt. Dat hoeft geen probleem te zijn, echter kan het voorkomen dat werknemers daar slecht mee kunnen omgaan. Dit kan er onder andere voor zorgen dat een werknemer overcompenseert en structureel overwerkt. Zij ervaren een gevoel niet te ‘kunnen’ stoppen met werken, om maar aan te tonen dat ze hard werken. Anderzijds kunnen werknemers ook geneigd zijn om juist minder productief te zijn. Zij raken snel afgeleid door bijvoorbeeld huishoudelijke klussen die nog moeten worden gedaan. Thuiswerken is qua persoonlijkheid niet voor iedere werknemer even geschikt.

Beveiliging

Een consequentie van thuiswerken is dat mogelijk gevoelige gegevens buiten het bedrijf worden verwerkt. Wanneer bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens via een netwerk of telefoon moeten worden verspreid, is het van belang dat er aandacht is voor beveiliging.

Niet iedere functie is geschikt voor thuiswerken

Functies waarbij persoonlijk contact met mensen van groot belang is, zijn minder geschikt voor thuiswerken. Ook werkzaamheden waarbij veel apparatuur nodig is naast de computer, zijn minder geschikt voor thuiswerken. Functies die juist wél goed geschikt zijn voor thuiswerken, zijn functies die zijn gericht op informatieverwerking en administratie. Bijkomend voordeel bij deze werkzaamheden is dat de resultaten van de medewerker gemakkelijk meetbaar zijn.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Ontvang de thuiswerkplek checklist