De werkgever is volgens de Arbowet niet alleen verantwoordelijk voor de werkplek binnen de eigen onderneming. Ook de thuiswerkplek valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever, conform artikel 7:658 BW: de aansprakelijkheid van werkgevers voor bedrijfsongevallen. De werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van de werknemer. Hij is verantwoordelijk om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De werkgever moet de veiligheid en gezondheid van werknemers waarborgen.

Zorgplicht werkgever

Hoewel minder Arbo regels gelden voor thuiswerken dan voor regulier werk in het bedrijf van de werkgever, lees je in diverse jurisprudentie dat de zorgplicht de werkgever qua aansprakelijkheid vaak kwetsbaar maakt.

Werkt de medewerker thuis met een beeldscherm, dan gelden thuis dezelfde eisen voor de inrichting van de werkplek als op kantoor. Formeel moet de werkgever de medewerker op kantoor houden als dit niet goed geregeld is.

Bekijk in onze vlog hoe wij u, als werkgever, kunnen ondersteunen bij het voldoen aan uw zorgplicht.

Kosten thuiswerkplek

Een medewerker heeft een goede werkplek nodig om het werk veilig en gezond te kunnen doen. Een goede werkplek bestaat minimaal uit een goede stoel, een goede tafel en de juiste verlichting. Als de medewerker deze zaken zelf niet heeft, moet de werkgever daarvoor zorgen. De kosten voor het in orde maken van de thuiswerkplek zijn voor de werkgever.

De regeling waarbij de werkgever werknemers een vastgesteld bedrag geeft om zelf de werkplek thuis in te richten, zijn van de baan. Bovendien: je kunt er als werkgever niet van zomaar uitgaan dat de werknemer weet wat hij/ zij moet aanschaffen om de werkplek thuis verantwoord te maken. De uiteindelijke verantwoordelijkheid dat alles in orde is, ligt bij jou als werkgever.

Tips om het aansprakelijkheidsrisico omtrent de zorgplicht te beperken

  • Inventariseer de risico’s en tref de daarbij behorende maatregelen (inrichting werkplek, werkdruk, arbeidstijden, sociale contacten, betrokkenheid).
  • Voorzie in goede en uitgebreide voorlichting aan werknemers over arbeidsrisico’s. We adviseren je om medewerkers een verklaring te laten tekenen dat ze daarvan kennis hebben genomen.
  • Maak gebruik van een checklist waarmee de medewerker zelf kan controleren of de werkplek ARBOproof is.
  • Maak gebruik van een flexovereenkomst. De medewerker verklaart daarin uitsluitend aan een verantwoorde werkplek te werken, ook buiten de deur.
  • Laat thuiswerkplekken controleren door een specialist (al of niet d.m.v. een foto). Wij kunnen hierbij helpen met behulp van onze thuiswerkplekcheck en onze thuiswerkplekonderzoeken.

Welke verplichtingen heeft de werknemer volgens de Arbowet

Aan de werknemer worden ook eisen gesteld vanuit de Arbowet. De werknemer is verplicht om ‘naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid’. Dat komt bij beeldschermwerk erop neer dat de werknemer op correcte wijze gebruik moet maken van de door de werkgever verschafte middelen

Daarnaast heeft de werknemer de plicht om risico’s die gepaard gaan met het (thuis)werken aan te kaarten bij de werkgever. Zo wordt getracht de kans op het ontstaan van (fysieke) klachten te verkleinen.

Ergonomische thuiswerkplek


Waar moet een thuiswerkplek aan voldoen?

Zoals eerder gesteld: een goede thuiswerkplek moet aan dezelfde eisen voldoen als de werkplek op kantoor. De werkplek moet veilig en verantwoord werken mogelijk maken. Een verantwoorde, ergonomische werkhouding is hier een zeer belangrijk onderdeel in. Je zithouding wordt voor een groot deel bepaald door de bureaustoel waar je op zit in combinatie met het bureau waar je aan werkt. Een goede bureaustoel en een verstelbaar bureau zijn dan ook een must voor iedere thuiswerkplek. Uiteraard is het dan ook zaak dat de werkplek goed wordt ingesteld.

De juiste randhulpmiddelen

Naast een goede bureaustoel en een verstelbaar bureau, is het ook belangrijk dat de juiste randhulpmiddelen worden gebruikt. Een laptopstandaard gebruiken (in combinatie met een losse muis en los toetsenbord) is bijvoorbeeld zeer belangrijk, wanneer je werkt met een laptop zonder monitor.

Ergonomisch toetsenbord en muis

In het kader van een ergonomische werkhouding, zijn wij groot voorstander van verticale muizen en compacte toetsenborden. Vooral in combinatie.

Een verticale muis voorziet in een ontspannen, neutrale positie van de arm en onderarm. Een dergelijke ontspannen, neutrale positie verminderd spierspanning tijdens het muizen. Dat is nogal belangrijk: je hebt de muis nogal wat uren per week vast. Zo voorkom je de nodige klachten!

Een compact toetsenbord zorgt ervoor dat je dichter bij je lichaam kunt muizen. Je bovenarmen kunnen ontspannen (in een neutrale positie) langs je lichaam blijven hangen. Bovendien hebben deze toetsenborden een zeer lichte toetsaanslag. Ook op deze manier voorkom je spierspanning en klachten!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Ontvang de thuiswerkplek checklist